خاک گربه کت مت

کت مت برندی ایرانی در تولید خاک گربه می باشد. این خاک کاملا ارگانیک بوده و دوستدار محیط زیست است که آنتی باکتریال بوده و از نظر اقتصادی بسیار با صرفه می باشد.